Bovbjerg klint og fyr set fra havet

Geologi og geosites

Foto: Chilbal Film

Et istidslandskab i verdensklasse 
i UNESCO Global Geopark Vestjylland

Hovedopholdslinje på kort over Geopark Vestjylland

Foto:Johansen Grafisk

Ved isens kant

Tværs igennem Geopark Vestjylland ligger hovedopholdslinjen, hvor isen stoppede sin fremmarch under seneste istid, for ca. 20.000 år siden. 

Nord for hovedopholdslinjen skabte isen det bakkede morænelandskab ved Limfjorden. Syd for hovedopholdslinjen, i det isfri område, åbner de flade smeltevandssletter sig med spredte bakkeøer. 

Geosites i Geopark Vestjylland

Geosites er særligt udvalgte områder, der er eksempler på den unikke geologi der findes i geoparken. 
Nedenfor kan du se de 48 geosites i Geopark Vestjylland.