Nissum Fjord

38. Nissum Fjord

Nissum Fjord er en kystlagune med marine forlandsdannelser som marsk og strandenge samt et ådelta