børn og vendespil på stranden
Foto: Ole Jørgensen
Kig i lup
Foto: Ole Jørgensen

Undervisning

Gå på opdagelse i undervisningsmateriale fra Geopark Vestjylland og vores samarbejdspartnere. 

barn undersøger sten
Isabel Ebbesen

Geologi i børnehøjde (førskole)

Materiale for førskolebørn med 5 geo-øvelser:

  • Sten tæt på
  • Stenens farver
  • Jagten på jern
  • Flaskeforsøg med sten, sand og vand
  • Regnvand
Børn sidder med tavler og kridt i Hjerm
Maria Knadel

Danien-kalk på Kalksporet

Prøv Kalksporet, en 1.3 km vandrerute rundt om Hjerm Kalkgrav. Der kan lånes "kalk-kit"-kasser ved udsigtspavillonen. 

Udlån aftales ved henvendelse til Geopark Vestjyllands sekretariat

børn undersøger sand
Ole Jørgensen

Strand og sten (mellemtrin)

Felttur til stranden, indsamling og bestemmelse af sten, forsøg med saltvand og sten-vendespil i samarbejde med Geopark Vestjylland
Kontakt sekretariatet for nærmere aftale.

Ved isens kant (Naturgeografi, STX)

Ved Bovbjerg Klint, et internationalt "geosite", ses et tværsnit gennem hovedopholslinjen fra seneste istid. Denne unikke geologi formidles med udgangspunkt i en gåtur langs stranden. Undervejs identificeres der ledeblokke, der fortæller om isens vej hertil. Kysterosion og -beskyttelse, samt landskabers dynamik er andre relevante temaer til turen.
Undervisning kan udføres af Geopark Vestjylland, efter forudgående aftale.

børn på lakserute
Maria Knadel

Laksens liv og landskab (mellemtrin)

Prøv lakseruten på Skærum Mølle, ved Vemb. Her fortælles laksens livscyklus i 6 letlæste kapitler med spørgsmål undervejs.

Prøv også "lakseludo", et brætspil, hvor I spiller jer vej gennem laksens liv. Undervisningssæt kan udlånes ved henvendelse til Geopark Vestjyllands sekretariat.
 

Undervisningsmateriale til udvalgte geosites

Materialet er udviklet af Naturstyrelsen Vestjylland. 

børn på strand ved klint
Geopark Det Sydfynske Øhav

Ler - Landskabsdannelse - Klimaforandringer

Geopark Det sydfynske Øhav har udviklet undervisningsmateriale til brug i hele grundskolen.

  • 1.-3. klassetrin: Hvad er ler? Og hvad kan man bruge det til?
  • 4.-6. klassetrin: Landskabets dannelse. Hvordan er landskabet blevet til?
  • 7.- 9. klassetrin: Klimaforandringer før og nu. Havstigninger i Øhavet og deres betydning for mennesket.