Græm Klint

Græm Klint

Foto: Søren Raarup

Klintprofil med istidslag. Postglacial klit

Græm Klint er en kystklint, som ligger ved vestkysten ca. 4 km syd for Nissum Fjord.

Lokaliteten er en kystklint, som er blottet i varierende grad langs en kyststrækning på ca. 600 m. Lagene i klinten består af glaciale og måske marine dannelser, som er overlejret af postglacialt flyvesand.

Flyvesandet er oftest skredet ned, så det dækker en stor del af klintprofilet, men modstandsdygtige morænelerspartier rager frem og kan altid observeres.

Kysten i dette område er under erosion,  se Vestkysten, og større partier af klinten blotlægges regelmæssigt i forbindelse med storm og høj vandstand. Efter sådanne erosionsbegivenheder kan lagene i klinten tydeligt iagttages langs en stor del af profilet.   

Lokalitetens geologiske værdi består i, at det er den eneste kystklint på vestkysten syd for Bovbjerg Profilet og dermed syd for hovedopholdslinjen. Det er desuden den eneste aktive kystklint i Skovbjerg Bakkeø.

Arealet er en del af Natura 2000 habitatområdet ved Husby Klit. Området er et velbesøgt udflugtsmål pga. den lette adgang til stranden fra den nærliggende P-plads.