Bovbjerg Klint

1. Bovbjerg Profilet

Bovbjerg Klint er et internationalt geosite, der som det eneste sted i Danmark og måske i verden viser et geologisk profil gennem Weichsel istidens Hovedopholdslinje.