GeoparkVestjylland
Bovbjerg Klint

1. Bovbjerg Profilet

Bovbjerg Klint er et internationalt geosite, der som det eneste sted i Danmark og måske i verden viser et geologisk profil gennem Weichsel istidens Hovedopholdslinje.

GeoSites er områder af international betydning, der på en enestående videnskabelig måde dokumenterer de geologiske processer og miljøer, der har skabt jorden. De er vores fælles naturhistoriske arv.

Langs klinten har man mulighed for at se, hvordan ikke blot landskabet her er blevet formet af isen, men den samlede strækning af Bovbjerg Profilet på 6 km langs kysten udgør et flot eksempel på den glaciale landskabsserie – fortællingen om, hvordan den Skandinaviske Iskappe trængte ned til Danmark under Weischsel istiden for 23.000-21.000 år siden og formede store dele af det danske landskab.

I klinten kan man se, hvordan isen har virket som en bulldozer, der har skubbet de oprindelige vandrette jordlag op i skråtstillede og foldede lag. Andre steder ligger jordlagene vandret, og der er samtidig lag, der er afsat under tidligere istider. I klinten finder man desuden spor efter, hvor isen nåede til under sidste istid – den såkaldte hovedopholdslinje, som kan følges helt ind til Karup Å.

På Bovbjerg Fyr, i Jens Søndergaards Museum og i Minimuseet på kysten ved Ferring kan man få mere at vide om såvel geologien som stedets meget spændende kulturhistorie med kystbeskyttelse, strandinger og malerkunst samt livet på fyret gennem tiderne.

Læs den geologiske beskrivelse her.