Vestkysten

37. Vestkysten

Udlignings- og barrierekyst. Den dynamiske kyst – kysterosion og kystbeskyttelse