Vestkysten

Vestkysten

Foto: Mads Kjærstrup

Udlignings- og barrierekyst. Den dynamiske kyst – kysterosion og kystbeskyttelse

Lokaliteten omfatter ca. 50 km af Jyllands vestkyst fra Vedersø Klit i syd til Thyborøn i nord, og er beliggende i Lemvig og Holstebro Kommuner, .

Den jyske vestkyst udgør en del af Nordsøens østlige kystlinje. Denne kyststrækning er præget af et kraftigt bølgeklima pga. de dominerende vestlige og nordvestlige vinde, samt den eksponerede beliggenhed med et langt frit stræk.

Resultatet er en yderst dynamisk kyststrækning med en enorm materialetransport i kystzonen. Det er en udligningskyst, som er kendetegnet ved at udspringende punkter på kystlinjen eroderes, mens bugter og vige lukkes pga. sedimenttransport. Bølgerne modellerer således kysten, så den får et mere lige forløb og kysten udlignes.

Fra Fjaltring til Ferring findes et glaciallandskab, som er blevet eroderet til en imponerende stejlkyst, som kulminerer i klinten ved Bovbjerg profilet. Disse glaciale bakker udgør et af de markante ”forbjerge”/knudepunkter langs Jyllands vestkyst, der er adskilt af områder med marint forland. Denne kyststrækning har historisk set været under erosion og er derfor beskyttet af høfder og andre kystbeskyttelsesbygværker.

Længst mod syd, ved Husby Klit, findes en kyststrækning uden bagvedliggende lagune. Der udføres ikke kystsikring i dette område, og kysten udvikles derfor naturligt. Kysten er under erosion, hvilket bl.a. kan iagttages i et mindre klintprofil (Græm Klint).

Ved Nissum Fjord findes et særdeles flot eksempel på en barrierekyst, hvor oddeudbygninger og efterfølgende tangedannelse har afskåret en stor lagune  (Nissum Fjord) pga. den omfattende materialetransport. Der er tale om en kyststrækning, som er temmelig modificeret af menneskelige indgreb.