Husby Klitplantage - Vandring

Husby Klitplantage

Foto: Geopark Vestjylland

Husby Klitplantage er et plantageareal med havklitter og parabelklitter, som ligger ved vestkysten syd for Nissum Fjord

Området ved Husby har været præget af sandflugt i både historisk og forhistorisk tid, og plantagen er anlagt som et værn mod sandflugten. Som følge af sandflugten er området præget af klitdannelser – både kystklitter mod havet i vest og indlandsklitter i hele plantagens udstrækning. Områdets geologiske værdi består i de varierede klitlandskaber i form af både kyst- og indlandsklitter.

Klitsandet hviler dels på glaciale aflejringer og dels på hævet havbund. De glaciale aflejringer kan iagttages i klintprofilet ved områdets vestlige afgrænsning ved Græm Klint, hvor det tydeligt fremgår at de glaciale lag er dækket af tykke flyvesandsaflejringer. Kystklitterne ligger på en kyststrækning, som er under erosion, og flere steder langs Vestkysten findes aktive klitter med blottede sandflader.