Lomborg - Bonnet - Heldum

17. Lomborg - Bonnet - Heldum

Foto: Lemvig.eu

Småbakket morænelandskab med dødispræg og randmoræne fra genfremstød af Hovedfremstødets gletsjer

Sitet ligger umiddelbart nord for Hovedopholdslinjen, som angiver udbredelsen af Hovedfremstødet i slutningen af sidste istid, som er beskrevet i sitet Lomborg.

Området Lomborg – Bonnet – Heldum er et fint eksempel på et småbakket og grubet dødislandskab formet på en moræneflade under isafsmeltningen, og med en randmoræne formet under et genfremstød. Morænelandskabet umiddelbart bag Hovedopholdslinjen ved Lomborg – Bonnet – Heldum er småbakket med ujævne små lavninger og bakketoppe med et relief på 5-10 meter.

Afstanden mellem lavningerne varierer, men den er typisk mellem 100 og 500 meter. Som eksempel ses der i områdets sydvestligste hjørne fem små vandfyldte lavninger inden for en afstand af blot 500 m. Jordbunden er overvejende moræneler, mens der særligt i den østlige del findes små områder med smeltevandssand og smeltevandsler. I dag er mange af de små lavninger tørre, hvilket i høj grad skyldes menneskeskabt dræning af hensyn til landbrugsdrift.

Af ældre kort fremgår det, at mange af lavningerne tidligere har været vandfyldte, hvilket også ses ved, at der i bunden af disse lavninger ofte findes tørv. Tørven er dannet i en lille mose med plantevækst.