Lomborg

Lomborg

Foto: Søren Raarup

Hovedopholdslinjen er blandt Danmarks mest betydningsfulde landskabselementer. Den adskiller to markant forskellige landskaber.

Bakkede morænelandskaber

Mod nord findes bakkede morænelandskaber dannet i forbindelse med Hovedfremstødet for ca. 21.000-23.000 år siden.

 

Mod syd er landskabet domineret af smeltevandssletter dannet i forbindelse med Hovedfremstødet og af bakkeøer, som er gamle morænelandskaber fra Mellem Weichsel samt den næstsidste istid, Saale.

 

Lokaliteten omfatter en ca. tre kilometer strækning langs landevejen ved byen Lomborg, ca. 5 km øst for kystprofilet Bovbjerg.