Gjellerodde

40. Gjellerodde

Foto: Lemvig Svæveflyveklub

Gjellerodde er et kystområde beliggende nord for Lemvig. Det er et veludviklet, modent vinkelforland med strandsø og strandvolde

Området indeholder imponerende eksempler på strandvolde, der tydeligt illustrerer oddernes gradvise udbygning. I strandvoldskomplekserne findes adskillige afsnørede strandsøer, hvoraf Gjeller Sø er langt den største. I det sydøstlige hjørne af området fortsætter oddeudbygningen i dag med fremvæksten af krumodde. Udbygningen af denne krumodde er i færd med at afsnøre nye strandsøer.

Gjellerodde er et meget illustrativt eksempel på oddedannelse og kystudbygning, samt på kysttypen vinkelforland. Det er derfor vigtigt at de kystdannende processer ikke forstyrres af menneskelige indgreb. Området tilhører kysttypen vinkelforland som også beskrives for sitet Venø – Nørskov Vig.

Området er indeholdt i NGI 75 og er desuden udpeget som nationalt kystlandskab. Gjellerodde er udpeget som Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde og Ramsar område. Det sydøstligste hjørne er desuden udpeget som Natura 2000 habitatområde.