Trælborgdalen

Trælborgdalen

Foto: Geopark Vestjylland

Senglacial smeltevandsdal

Trælborgdalen ligger midt i morænelandskabet mellem Limfjorden og Klosterhede smeltevandsslette, og midtvejs mellem Lemvig og Struer. Trælborgdalen er en naturlig dal med et ureguleret å-løb.

Trælborgdalen skærer sig dybt ned i det omkringliggende landskab og er karakteriseret ved en række sidedale og skår langs det meste af strækningen. I bunden af dalen løber Klostermølle Å.

Trælborgdalen har sandsynligvis også fungeret som transportvej for smeltende is under genfremstødet som dannede Bjerrumbuen nord for dalen. I hele den lange periode har vandet transporteret sediment ud i den senere lavvandede fjord som i dag udgøres af området Remmerstrand – Resen Kær.

Klostermølle Å og hele ådalen med dens dalsider er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Et større areal mellem Gudum og ned mod Klostermølle er udpeget som kulturarvsareal. Der findes en række fortidsminder i området og tre voldsteder vidner om områdets betydning i ældre tid.

Vandmøllen, Klostermølle, og ådalen indgår i et større stisystem og udgør et rekreativt område for både lokale og turister.