Bjerrumbuen

8. Bjerrumbuen

Foto: Søren Raarup

Randmoræne

Markant randmoræne med overpræg af issøbakker (kames).

Bjerrumbuen er et markant element i det morænelandskab, som udgør hovedparten af den nordlige del af geoparkens landområde. Bjerrumbuen udgør et bueformet bakkestrøg med højder op til omkring 65 m. o. h. Buen forløber fra den store randmoræne i nord (Site Nr. Lem – Nr. Nissum – Kamstrup) og omtrent 1,5 km sydover.

 

Herfra drejer bakkestrøget mod øst. I den nordlige del af buen er bakkeryggen distinkt og den sydvestlige flanke falder stejlt ned mod Nr. Nissum Seminarieby. Faldet er omkring 15 meter fra 55 til 40 m.o.h. over en afstand af kun 200 meter.

 

Særligt for denne lokalitet er, at der oven på randmorænen og på randmorænens østlige og nordøstlige flanke findes et antal afgrænsede bakker med stejle sider og jordbund af sand (se fotoet øverst på siden).