Nørre Lem - Nr. Nissum

Nørre Lem - Nørre Nissum - Kamstrup

Foto: Søren Raarup

Moræne landskab

Markant randmoræne dannet ved genfremstød af Hovedfremstødets gletsjer.

Den imponerende bakkeryg Nr. Lem – Nr. Nissum – Kamstrup er del af et af de mest markante landskabselementer i det morænelandskab, som udgør hovedparten af den nordlige del af geoparkens landområde. Blandt bakkeryggene bag Hovedopholdslinjen er Nr. Lem – Nr. Nissum – Kamstrup den tydeligste og mest imponerende.

 

Morænelandskabet er formet i forbindelse med Hovedfremstødet for ca. 23.000-21.000 år siden. Sitet omfatter et stort øst-vest-gående bakkestrøg umiddelbart øst for Lem Vig samt bakkestrøgets nordlige flanke ned til Nissum Bredning. Landevejen fra Lemvig og gennem Nr. Nissum følger bakkestrøgets top.