Remmerstrand - Resen Kær

31. Remmerstrand - Resen Kær

Littorinaskrænt og den hævede stenalderhavbund