Aa-Mølle

Aa-Mølle v/ Remmerstrand

Foto: Geopark Vestjylland

Aa-Mølle er en ca. 500 år gammel fredet vandmølle, der regnes for en af de mest interessante af sin slags i Danmark. Møllen har det eneste intakte eksempel på en romersk trækform kaldet Beighton Drive

Vandmøllen ligger på den hævede havbund tæt på randmorænen Toftum Bjerge og et fredet egekrat, der går mere end 200 år tilbage. Møllen er blevet restaureret i flere omgange og bliver i dag drevet af frivillige.

Aa-Møllen flyttes

Aa-Mølle nævnes første gang i 1490, hvor den hørte under Gudum Kloster og fik vandet fra Klostermølle Å/Fald Å-systemet. Vandmøllen har ikke altid ligget hvor den ligger nu, men oprindeligt 700 alen længere mod øst. På dette sted kan man stadig se en sten med jernnagle, som man brugte til at tøjre hestene ved. Møllen blev flyttet i 1839, hvor en voldsom storm d. 2.-3. januar pressede så meget vand ind over Thyborøntangen og videre ind i Limfjorden, at møllen ikke kunne modstå presset. Kværnhuset blev dog reddet. Møllen blev derefter genopført, hvor den ligger nu, og med genbrug af mange materialer.

Aa-Mølle bygningen

Foto:Geopark Vestjylland

Vandhjul og gangtøjer

Før 1939 virkede møllen ved et underfaldshjul, som blev ændret til ”brystfald” og nu er ændret til et overfaldshjul – hver af disse betegnelser henviser til, hvordan vandet rammer det store vandhjul. Aa-Mølle er meget speciel, idet det ene af de 2 vandhjuls gangtøj repræsenterer den gamle romerske trækform (Beighton Drive) og Aa-Mølle er det eneste intakte eksemplar i Nordeuropa med netop denne teknik. Gangtøjerne trækker flere kværne, et hejseværk og en melsigte. Ingen af dem er formodentlig de oprindelige. Man møder således ved et besøg i Å-mølle forskelligartede gangtøjstyper og materialer fra forskellige tidsperioder.

Vandtilførslen afskæres i 1954

Aa-Mølle var i drift frem til 14. februar 1953. Vandtilførslen fra Fald Å blev i 1954 afbrudt pga å-udretning til fordel for en yderligere afvanding af engarealer, og møllen stoppede endeligt.

Aa-Mølle

Foto:Geopark Vestjylland

Frivillige overtager møllen

Aa-Mølle har været privatejet frem til 1961, og man har kendskab til ejerforholdene helt tilbage til 1718. I 1961 solgte den daværende ejer og tredjegenerations møller Hans Hedegaard møllen til Nationalmuseet for at redde den, men blev fortsat boende i nabohuset. I 1972 overtog Danske Møllers Venner Aa-Mølle, og for at sikre det lokale engagement blev Aa-Mølles Laug oprettet i 1999, og i 2013 omdannet til en selvejende forening med det formål: ” som ejer af den fredede Aa-Mølle, at bevare og drive Aa-mølle for eftertiden, som et historisk minde, og en kulturel attraktion, samt give offentligheden adgang til den historiske vandmølle.” 1. januar 2015 overtog Aa-Mølles Laug ejerskabet af Aa-Mølle og har indtil nu klart opfyldt målsætningen med hjælp fra lokale frivillige.

Relationer til geoparken

Å-Møllefredningen, vandmøllen og det udviklede stiformidlingssystem bl.a. op til Toftum Bjerge og de mange frivillige sikrer, at man her får en flot kulturhistorisk, geologisk og biologisk geoparkoplevelse.