Hygum Bakke - Kildeplads Engbjerg

47. Hygum Bakke - Kildeplads Engbjerg

Foto: Søren Raarup

Kildeplads til indvinding af drikkevand. Muligt randmorænekompleks

Hygum Bakke – Kildeplads Engbjerg ligger umiddelbart nord for landsbyen Klinkby og ca. 6 km nordvest for Lemvig. Området danner et markant bakkeparti, som hæver sig mere end 50 m over det lavtliggende marine forland mod nord og vest. Se site Veserne-Plet-Engbjerg. De markante bakker er muligvis opstået som en del af en randmoræne.

Engbjerg Vandværk, som er Lemvig Kommunes største, har sin kildeplads i området. Hygum Bakke, som er en af de højeste bakker i området, er en kunstig høj, der er bygget oven på vandværkets rentvandsbeholder. De fleste af vandværkets forbrugere bor på det marine forland mod vest og nord, og Hygum Bakke udgør således en slags vandtårn for området.

Fra toppen af Hygum Bakke er der enestående udsigt over landskabet med marine forland og Littorinaskrænten. Se nærmere under site Veserne-Plet-Engbjerg.