Salshøj - Sønderhede

5. Salshøj – Sønderhede

Foto: Søren Raarup

Smeltevandsslette foran mødet mellem to lober i Hovedopholdslinjens forløb

Hovedopholdslinjens forløb gennem geoparken er overordnet Ø-V, men er sammensat af en række bueformede forløb, der afspejler gletsjerlober langs Hovedfremstødets isrand.

Mødet mellem de enkelte bueformer er flere steder sammenfaldende med udløbet af tunneldale, f.eks. Lem Vig Tunneldal og Kilen. Dette site er et eksempel på en lokalitet, hvor to buer i Hovedopholdslinjens forløb mødes uden association til en tunneldal.

Sitet befinder sig ca. 6 km øst for Holstebro og dækker et område på ca. 6x4 km og rummer Hovedopholdslinjen.  Mod vest grænser sitet op til Hellegård Tunneldal og mod øst til Stubbergård Sø - Søndersø tunneldalen.

En markant cirkelformet, seks meter dyb lavning med en diameter på 30 m, beliggende lige syd for landevejen, ca. 1,2 km vest for Bjergby, er tolket som jordfaldshul opstået ved udvaskning af den højtliggende kalkundergrund. Storhullet, Røverstuen eller Taterhullet blev fredet i 1984.