Stubbergaard sø - Flynder sø

16. Stubbergård sø - Flynder sø

Tunneldal. Smeltevandsdal med dødishuller. Hjelm Hede