Stubbergaard sø - Flynder sø

16. Stubbergård sø - Flynder sø

Foto: Søren Raarup

Tunneldal. Smeltevandsdal med dødishuller. Hjelm Hede

I det danske landskab finder man næsten overalt eksempler på komplekse landskabsformer som et resultat af mindst to gletsjeroverskridelser.

Stubbergård Sø – Flyndersø fremviser et meget pædagogisk eksempel på sammensmeltningen af to landskaber og er samtidig en lokalitet som også formidler geoparkens tunneldale. Lokaliteten omfatter et udbredt relieffattigt område øst for Venø Bugt, karakteriseret ved langstrakte søer, og talrige småsøer og moser.

Heden spiller en stor rolle i den lokale selvforståelse og dødishullerne i Hjelm Hede har givet inspiration til mange lokale legender samt til en scene i en fortælling af en af Danmarks vigtige forfattere: Jeppe Aakjær(1866-1930), som var en vigtig formidler af de barske livsforhold på disse kanter.