Toftum Bjerge

Toftum Bjerge

Foto: Søren Raarup

Kystklint med aflejringer fra flere istider

Toftum Bjerge ligger ved det sydvestlige hjørne af Nissum Bredning ca. 7 km nord for Struer. Lokaliteten er en kystklint med en højde på op til 40 m, som strækker sig ca. 2 km langs kysten.

Toftum Bjerge er et nationalt geologisk interesseområde. Hele området er udpeget som beskyttet natur, og dele af området er omfattet af fredninger. Dele af stranden er indeholdt i Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Lokaliteten indeholder gode besøgsfaciliteter i form af P-plads, stier, borde og bænke samt trappe til stranden.

 

Toftum Bjerge
Foto: ukendt

Klinten indeholder lag fra tre istider, som mange steder er opskudt og foldet i markante eksempler på istektonik. Klintprofilet er særligt interessant pga. de tykke lag af smeltevandsaflejringer fra slutningen af Elster istiden.

Nederst i klintprofilet findes en indtil 28 m tyk lagserie af smeltevandsler- og sand. Disse aflejringer er henført til slutningen af Elster istiden, og tilsvarende aflejringer findes flere andre steder i geoparkens område (f.eks. Odby Klint og Nygård Hage samt adskillige andre steder).