Breinholtbuen

Breinholtbuen

Foto: Søren Raarup

Mindre randmoræne og smeltevandsslette

Breinholtbuen

Breinholtbuen dækker et område på ca. 2x2 km umiddelbart nord for Struer. Mod øst er området afgrænset af Venø Sund.

 

Breiholtbuens lave bakkestrøg udgøres af en række blide bakker. Bakkernes højde er op til 46 meter, hvoraf de højeste dog har oldtidshøje på toppen. Bakkestrøget har en leret jordbund og er overordnet orienteret sydøst-nordvest.

 

Mod nordøst skråner landskabet jævnt fra bakkestrøgets top ned mod Venø Sund. Venø Sund øst for lokaliteten kan ses som en inderlavning til bl.a. Breinholtbuen. Denne nordøstlige flanke er gennemskåret af en række små dale, hvoraf nogle er vandførende.

 

Mod sydvest skråner terrænet hurtigt ned til ca. 25 m. o.h., til en flade, bestående af smeltevandssand og med en svag hældning væk fra bakkestrøget. Mod Venø Bugt findes en fossil kystklint og et mindre område med postglaciale aflejringer. Et mindre klinteprofil i sitets nordlige del viser en massiv grå stenrig till overlejret af smeltevandssand.

 

Området er beskyttet ved de generelle beskyttelser herunder særligt Naturfredningslovens §3 (beskyttede naturtyper) samt strandbeskyttelseslinjen. Et område omkring Humlum Kirke samt oldtidshøjene er fredet.