Skibsted Fjord - Kås Bredning

36. Skibsted Fjord - Kås bredning

Limfjordens kystlandskaber repræsenterer en stor variation i kysttyper og -former