Idom Å - Omstrup Hede

Idom Å og Ormstrup Hede

Foto: Søren Raarup

Idom Å og Ormstrup Hede er en ådal og et hedeområde, som er beliggende mellem Holstebro og Ulfborg

Området ligger på nordflanken af Skovbjerg Bakkeø, hvor Idom Å er én af en række åer, som afvander området til Storåen. Ormstrup Hede indgår i et større plantageareal, Stråsø Plantage, som er ejet og forvaltet af Naturstyrelsen. Sammen med andre hedeområder på Skovbjerg Bakkeø udgør Ormstrup Hede et åbent landskab, hvor bakkeøens landskabsformer kan iagttages.

Idom Å har et naturligt slynget forløb i langt størstedelen af området, og indeholder smukke eksempler på mæanderbuer.  De fleste åer i Danmark er kanaliserede, og åer med naturligt slyngede forløb er sjældne. Ådalen er hverken drænet eller dyrket, og består af eng- og mosearealer med høj naturværdi. Langs Idom ådal findes flere erosionskløfter. I nogle af disse løber mindre vandløb.

Ormstrup Hede er et åbent område, der giver et godt billede af landskabet på Skovbjerg Bakkeø. I det periglaciale miljø, der prægede området under Weichsel istiden, blev landskabet udjævnet ved jordflydning og andre periglaciale processer. Området er desuden præget af vandløbserosion, som har resulteret i markante kløfter.

Områdets geologiske værdi består i at det indeholder åbne arealer, hvor landskabsformerne, både bakkeøens og ådalens, fremstår meget tydeligt. Området er indeholdt i NGI 77 (Skovbjerg Bakkeø), og både ådal og hede er udpeget som Natura 2000 habitatområde. Hele området er desuden omfattet en fredning, der skal sikre de landskabelige værdier samt medvirke til at arealerne kan fungere som et videnskabeligt referenceområde.