Odby Bundmoræne

19. Odby Bundmoræne

Nord for Nissum Bredning ligger halvøen Thyholm, der udgør den nordligste del af geoparken.