Odby Bundmoræne

19. Odby Bundmoræne

Foto: Søren Raarup

Nord for Nissum Bredning ligger halvøen Thyholm, der udgør den nordligste del af geoparken. 

I forhold til modellen for den glaciale landskabsserie repræsenterer Thyholm på nærmest eksemplarisk vis de bundmorænelandskaber, der typisk træffes i en vis afstand bag en gletsjerseries randområde.

Hovedopholdslinjen med den foranliggende smeltevandsslette, de bagvedliggende dødis- og smeltevandslandskaber, genfremstødsmoræner og inderlavning afløses her, ca. 15 km nord for Hovedopholdslinjen, af det jævne og mere homogene bundmorænelandskab.

Den sydligste del af halvøen er præget af en svag øst-vestgående randmoræne. Landskabet umiddelbart syd for landsbyen Odby har svagt dødis- og smeltevandspræg, men fra landsbyen og nordpå dominerer et jævnt bundmorænelandskab, der præger resten af Thyholm. De geologisk betingede forskelle mellem de glaciale landskabstyper nord og syd for Nissum Bredning viser sig at have markant betydning for den kulturhistoriske udvikling i landsdelen.