skip_to_main_content
Undervandslandskabet - Jyske Rev

48. Undervandslandskabet

Oversvømmet glaciallandskab modificeret af marin erosion og aflejring. Fortsættelsen af hovedopholdslinjen i Nordsøen