Ryde - Sevel

11. Ryde - Sevel

Foto: Søren Raarup

Randmoræne fra genfremstød med overprægede landskabsformer

Morænelandskab

Ryde-Sevel sitet omfatter et 5x5 km stort område øst for Struer mellem de mindre byer Vinderup, Ryde og Sevel. Sitet er derved en del af det morænelandskab, som udgør den nordlige del af geoparkens landområde, og som er dannet i forbindelse med Hovedfremstødets gletsjerfremstød og afsmeltning.

 

Lokaliteten bidrager til illustration af forskelligheden i overprægede landskabsformer på serien af randmoræner fra genfremstød. Sammenligning af denne lokalitet med områdets anden store randmoræne (Nr. Lem – Nr. Nissum – Kamstrup) giver et pædagogisk indblik i den store variation i landskabsdannelse ved afsmeltning efter dannelse af en randmoræne.

 

Syd for højdedraget falder landskabet ned til Hovedopholdslinjen (Salshøj – Sønderhede). Mod øst og vest er sitet afgrænset af tunneldale, hhv. Hellegård Tunneldal og Stubbergård Sø – Søndersø.