Søndbjerg Strand - jordlag

Søndbjerg strand

Foto: Søren Raarup

Kystklint med aflejringer fra miocæn

Søndbjerg Strand ligger på østkysten af Thyholm ca. 1 km fra landsbyen Søndbjerg.

Lokaliteten er en kystklint, som strækker sig ca. 300 m langs kysten. Lagene i klinten er blottet i varierende grad, men efter større erosionsbegivenheder kan de tydeligt observeres.

Lagene består primært af aflejringer fra den miocæne epoke, og illustrerer områdets udvikling fra et marint miljø til flodslette efterhånden som kystlinjen prograderede hen over området.

En stor del af lagserien består af finkornet marint sand, som er aflejret på det ydre strandplan. Dette sand kan henføres til Billund Formationen (Hvidbjerg Member).

Andre steder i geoparken træffes Billund sandet i stor dybde - se Hygum Bakke, men ved Søndbjerg ligger de miocæne lag højt, da de er opskudt af Uglev saltdiapiren - se Odby Klint.

Klinten indeholder også rytmiske lag af sand og ler, som er afsat i en tidevandspåvirket lagune meget lig nutidens Nissum Fjord.