Nørre Nissum - Fabjerg

Nørre Nissum - Fabjerg

Foto: Søren Raarup

Småbakket morænelandskab med dødispræg mellem Hovedopholdslinjen og randmoræne fra genfremstød

Landskabet i området er et småbakket morænelandskab med mange små afløbsløse lavninger og isolerede, lave bakketoppe. Hovedopholdslinjen, som angiver den maksimale udbredelse af Hovedfremstødet, kan følges gennem hele geoparkens område.

Det er karakteristisk for området, at der et par kilometer bag Hovedopholdslinjens ofte ret lave randmoræne, findes en mere markant randmoræne dannet ved et genfremstød efter Hovedfremstødet. Det kan ses bag Hovedopholdslinjen ved Fabjergkirkevej, og mod nord grænser det op til den spektakulære randmoræne ved Nr. Lem – Nr. Nissum – Kamstrup.

Flere steder i geoparkens område er området mellem de to randmoræner udviklet som morænelandskaber med tydeligt dødispræg. Det gælder dette site og f.eks. sitet Lomborg – Bonnet - Heldum. Landskabet i området Nr. Nissum – Fabjerg er et småbakket morænelandskab med mange små afløbsløse lavninger og isolerede, lave bakketoppe. De mange moser og mindre søer i området er beskyttet af Naturfredningslovens § 3 (beskyttede naturtyper).