Nørre Nissum - Fabjerg

18. Nørre Nissum - Fabjerg

Småbakket morænelandskab med dødispræg mellem Hovedopholdslinjen og randmoræne fra genfremstød