skip_to_main_content
Nørre Nissum - Fabjerg

18. Nørre Nissum - Fabjerg

Småbakket morænelandskab med dødispræg mellem Hovedopholdslinjen og randmoræne fra genfremstød