Gå til indhold
Burlund

24. Burlund

Foto: Søren Skaarup

Erosionsskrænt i Skovbjerg Bakkeøs nordgrænse, senglacial smeltevandserosion, Storå-smeltevandssletten