Burlund

Burlund

Foto: Søren Raarup

Erosionsskrænt i Skovbjerg Bakkeøs nordgrænse, senglacial smeltevandserosion, Storå-smeltevandssletten

Sitet, der findes ved Bur 10 km vest for Holstebro, udgøres af et ca. 4 km langt område med erosionsskrænt på grænsen mellem Skovbjerg Bakkeø og Storådalen.

Den nordlige del af Danmarks største bakkeø, Skovbjerg Bakkeø, er udpeget som nationalt geologisk interesseområde, NGI 77. Der er udvalgt tolv delområder, hvoraf de fire findes i geoparken. Tre af disse behandles på sitet Sdr. Vosborg Hede, mens det fjerde er ”Bur” (NGI 77-7), som dækker en knap 4 km strækning langs nordgrænsen af Skovbjerg Bakkeø mod Storådalen.

På strækningen fra Idom Å står bakkeøens facade usædvanlig markant som en godt 2 km lang, retlinet stejlskrænt. Den er eroderet af smeltevandet, som fra Hovedopholdslinjen blev afdrænet nord om Skovbjerg Bakkeø mod vest til Nordsø-lavningen. Den kraftige erosion er sket i senglacial tid, hvor hovedafstrømningen fra Skelhøje/Alheden ved Viborg fandt denne vej - se Storådalen og Stubbergård Sø - Flyndersø.

En offentlig, kombineret rasteplads og ophalingssted for kanoer og kajakker ved Bur er et fortrinligt sted at opleve Storådalen og erosionsskrænten. Pladsen indgår i et system af lejrpladser for kanosejlads langs hele Storå, hvor der her findes teltplads med vand, toilet, bålplads og affaldsbeholder.