Oddesund - Complot Media

Oddesund

Foto: Henrik Winther Krogh

Oddesund er et kystområde beliggende nord for Struer med strandvoldsdannelser, odder og drag

Området indeholder to markante odder, der strækker sig mod hinanden fra hhv. syd og nordvest. De to odder adskilles af et smalt sund, Oddesund, som kun er ca. 400 m bredt. Den sydlige odde danner en retodde, mens odden fra nordvest er en krumodde. Udover de to store odder indeholder området andre karakteristiske kystformer som f.eks. strandvoldsdannelser, strandsøer og strandenge.

Luftfoto over Oddesund med grafik

Foto:SDFIKORT

Området giver, sammen med bakkelandet og klintekysterne på begge sider, et enestående overblik over, hvordan erosion og aflejring har formet kystlandskabet. Store dele af området er beskyttet natur i form af strandeng og mindre arealer med hede. Dele af området er udpeget som Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde og habitatområde.

Det flade landskab står i skarp kontrast til de høje glaciale bakker både nord, Odby Klint, og syd for området ved Toftum Bjerge.