skip_to_main_content
Skibsted Fjord - Kås Bredning

Kysttyper

Danmark har i alt 7.300 km kyststrækning, som varierer meget i udseende, udvikling og historie.