Udsigt Hygum bakke

Foto:Søren Raarup

Natur

Naturen i Geopark Vestjylland er i høj grad præget af beliggenheden ved Limfjorden og Nordsøen, hvor ca. 2/3 af geoparkens areal er enten hav eller fjord.

Samtidig rummer geoparken også Danmarks 3. største skovområde og største hedeplantage Klosterhede Plantage, som i 1999 bl.a. dannede ramme om genudsætning af bæver, og som er levested for en meget stor bestand af kronvildt.

Geoparken har desuden 13 internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og 5 natur- og vildtreservater. Herudover er der en række fredede områder og ca. 15.700 ha naturområder (enge, heder, moser, overdrev, vandløb, søer og strandenge/-sumpe).

Områdets naturværdier indgår i geoparkens grundlag for at blive godkendt som UNESCO Global Geopark og en række af naturbeskyttelsesområderne er beskrevet som såkaldte ”non-geological sites” – dvs. vigtige steder, som er udpeget på baggrund af andet end de rent geologiske værdier.

De store naturværdier giver mulighed for rigtig mange oplevelser, hvad enten man bevæger sig på egen hånd eller med guide. Der findes et stort udbud af stier og oplevelsespunkter med fugletårne, overnatningssteder og andre faciliteter som giver adgang til oplevelserne.

Ansøgning om UNESCO Geopark

I forbindelse med Geopark Vestjyllands ansøgning til UNESCO om at blive Global Geopark har vi beskrevet 48 såkaldte ”ikke-geologiske steder i landskabet”, som rummer disse fortællinger.

Der er endnu mere at opleve ved et besøg på geoparkens mange formidlings- og besøgssteder, på guidede ture og på egen hånd.