Gå til indhold
Agger Tange

N40 Natura 2000 - område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Foto: Lemvig.eu

Området er det største sammenhængende naturområde af international betydning i Geopark Vestjylland. Området består for 85% vedkommende af maritime områder og har også stor rekreativ og formidlingsmæssig værdi.