Stubbergaard Kloster og Flynder sø

N41 Natura2000 Hjelm Hede - Flyndersø - Stubbergaard Sø

Et varieret, naturligt næringsfattigt naturområde med oprindelig natur i vekselvirkning med kulturlandskabselementer og store oplevelsesmuligheder. Frilandsmuseet Hjerl Hede lige vest for Flyndersø er et enestående formidlingscenter med stort besøgstal.