Gå til indhold
Vesterhavet - Vestjylland

N46, N47 og N48 Marine Natura 2000-områder i Nordsøen

Foto: Geopark Vestjylland

De tre områder udgør sandbanker og stenrev der rager op fra bunden af Nordsøen. Områderne skal fortsat beskrives nærmere og har således både registreringsmæssig og forskningsmæssig interesse. Områderne har endvidere interesse ud fra et marinarkæologisk synspunkt.