Klosterheden - formidling

Bæveren - Klosterhedens naturlige landskabsarkitekt

I 1999 udsatte Naturstyrelsen 18 bævere i Klosterheden. Hermed vendte arten tilbage til Danmark efter at den blev udryddet her i landet for ca. 2.500 år siden som følge af jagt og ødelæggelse af dens levesteder.