skip_to_main_content
Venø - Venøsund

N43 Natura2000 Venø - Venøsund

Nørskov Vig på Venøs nordspids, Venøsund og strandengene på fastlandet vest for Venø rummer væsentlige naturværdier med rigt fugleliv og mange stenrev. Øens beboere har stor interesse for at udnytte disse værdier i en bæredygtig formidling af øen og dens omgivelser.