Husby Klit - Græm Strand

Natura 2000-område nr. 74 Husby Klit

Foto: Søren Raarup

Natura 2000-området rummer særlige klitnatur af høj værdi. Området har i sammenhæng med Husby Klitplantage tillige meget fine muligheder for friluftsoplevelser med formidling af kulturhistorie og natur.

Husby Klitplantage

Foto:Holstebro Kommune

Naturværdierne

Natura 2000-området Husby Klit udgør en 14 km lang strækning langs den jyske vestkyst i området mellem Nissum Fjord i nord og Vest Stadil Fjord i syd med et areal på 493 ha, hvoraf 192 ha er statsejet. Ca. halvdelen af Natura 2000-området ligger i Geopark Vestjylland. Husby Klit er et vindskabt landskab dannet på hævet havbund, og fremstår som et langstrakt og dynamisk bælte af kystklitformationer (Se Geosites nr. 27 og 33). Klitterne er stedvis under naturlig omdannelse på grund af havets erosion og vinden, der omlejrer sandet, hvor dette er blottet. Natura 2000-området der i bredden spænder fra 1,2 km til 40 meter er karakteriseret ved forholdsvis store arealer af grå/grøn klit og klithede. De forskellige typer af klitnatur ligger i store dele af området blandet mellem hinanden. Der er løbende behov for at pleje dele af arealerne gennem rydning af uønsket opvækst af bjergfyr, rynket rose og stjernebredribbe.

Husby Klitplantage - Vandring

Foto:Geopark Vestjylland

Formidling og kulturhistorie

Husby Klit hænger formidlingsmæssigt og kulturhistorisk sammen med Husby Klitplantage. Vestjylland havde gennem lang tid mistet sit skovdække og sandflugt blev et større og større problem. I 1850’erne var Husby Kirke i stigende fare for at blive begravet i sand og 4 lokale bønder fik i 1856 foretræde for Kong Frederik d. 7., som besluttede at sende Skovfoged J. A. J. Drewsen til Husby for at stå for plantning af klitplantagen. Beboerne i Husby blev samtidig beordret at hjælpe til. Husby Klitplantage blev således et tidligt eksempel på samspil mellem en offentlig myndighed og lokale ”frivillige” kræfter. I starten blev der plantet bjergfyr (pinus mugo = mountain pine), hvilket lykkedes så godt, at kongen var meget tilfreds, da han besøgte området i 1861. I de efterfølgende år blev der plantet flere træarter, så plantagen i dag er meget varieret.

Husby Klitplantage

Foto:Holstebro Kommune

Under 2. verdenskrig blev der anlagt flere bunkere i området, som indgår i fortællingen om Atlantvolden langs hele Vestkysten. Husby Klitplantage ejes af Naturstyrelsen, der har anlagt 4 vandreruter, som i stor udstrækning også er handicapvenlige, og 16 km ridesti. Der er mulighed for geocaching og der er også lavet en rute til orienteringsløb i den sydlige del af plantagen og i den nordlige ende finder man en skovlegeplads. Der er endvidere to lejrpladser med toilet og adgang til vand.

Samarbejde med Geopark Vestjylland

Naturstyrelsen indgår i ledelsen af Geopark Vestjylland og samarbejder om udvikling af geoparken. Husby Klit og Klitplantage er et væsentligt besøgssted i geoparken. I samarbejde med Naturstyrelsen, Enheden for Erhverv og Turisme i Holstebro og Nissum Fjord Netværket laves der i 2017 en ny vandresti i området som certificeres efter et tysk system  kaldet Praemium-ruter, som det tyske Vandrerinstitut står bag.