Trælborgdalen

Formidlingscentre

Foto: Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland har ikke etableret sit eget informationscenter. I stedet har vi et godt samarbejde med de eksisterende centre, udstillinger og museer i hele området, og i dem finder du mange af geoparkens fortællinger.

Nedenfor præsenteres en række af formidlingcentrene kort. Der vil i samarbejde med centrene blive lavet konkrete tiltag for at synliggøre geoparken og bidrage med nye udstillinger og aktiviteter.

Bovbjerg Fyr

Strandingsmuseet Sct. George

Hjerl Hede

JyllandsAkvariet

Holstebro Museum

Sea War Museum

Kystcentret

Lemvig Museum

Struer Museum

Thyholm Engsmuseum

Sevel Kalkværk

Historiske møller

Naturskolen Kjærgaard Mølle

Skærum Mølle

43. Bjørndal kalkgrav

Æ Fywerhus

Ravhuset