Gudum Kloster - Klostermølle

Historiske møller

Foto: Henrik Winther Krogh

Historiske møller i Geoparken

N4 Skærum Mølle

N9 Gudum Kloster og Kloster Mølle

N8 Tvis Mølle og Kloster

N10 Aa-Mølle ved Remmerstrand

N18 Kjærgaard Mølle

Lyngs Mølle

Borbjerg Mølle