Skærum Mølle

N4 Skærum Mølle

Foto: Lemvig.eu

Skærum Mølle rummer en rig kulturhistorie med tæt forbindelse til det omgivende landskab og er i dag hjemsted for Folkeuniversitetscenteret. I de mange bygninger er der en række spændende samlinger og udstillinger med kunst, teglværkshistorie, Den Gamle Brugs, geologi og Per Kirkebys Hus.

Historisk foto fra Skærum Mølle - teglværk og mejeri

Foto:Skærum Mølle

Historien

Efter den seneste istid løb de to store smeltevandsdale, som i dag udgør Storåen og Lilleåen, sammen på det sted, hvor Skærum Mølle ligger, kort før deres udmunding i det, der nu er Nissum Fjord. Hermed fik stedet i lang tid stor betydning som vadested, og en række arkæologiske fund viser, at der har boet mennesker her siden Stenalderen. Der er også fundet spor efter omfattende bopladser fra Jernalderen, og en række potteskår viser, at de folk, der boede der, havde handelsforbindelser til Romerriget. Vikingerne har også efterladt spor, og i slutningen af det 19. århundrede blev der fundet en grav for en meget velhavende vikingkvinde med rester af fint klæde, udsmykkede bæltespænder og ringe. I 2009 afslørede luftarkæologiske undersøgelser spor efter en vikingeby.

I den tidlige Middelalder tilhørte området kongen, som donerede jordene til Cistercienser-klosteret i Tvis, som ejede dem frem til Reformationen i første halvdel af det 16. århundrede. I 1550 fik herremanden på Nørre Vosborg ejendomsretten til Skærum Mølle og bevarede den helt frem til 1905. Igennem denne periode tjente Skærum Mølle mange forskellige formål, som brændevinsbrænderi, kro, postkontor, teglstensproduktion med lokalt ler, samt en toldbod, som en del af stedets forretningsliv. Teglstensproduktionen fortsatte frem til 1957, og i denne periode blev der desuden etableret et andelsmejeri og et elværk, samtidig med at gården blev drevet som landbrug.

Udsigt til Skærum Mølle

Foto:Geopark Vestjylland

Folkeuniversitetscenteret

Skærum Mølle forblev i Villemoes-slægtens eje frem til 1987, hvor gården blev solgt og omdannet til det første og eneste fysiske folkeuniversitetscenter. Udover at danne ramme om en lang række aktiviteter i regi af folkeuniversitetet med forelæsningshal, overnatningsfaciliteter og kontorer, rummer Skærum Mølle også en række udstillinger og tilbyder guidede ture. Folkeuniversitetscenteret er oprettet for at fremme sammenhængen mellem videnskab, kunst og samfund og tjener som udviklingscenter for folkelig og åben universitetsundervisning. Stedet er vært for forelæsninger og seminarer og søger at fremme samarbejde med andre institutioner indenfor uddannelse og videnskab.

Skærum Mølle gårdsplads

Foto:Geopark Vestjylland

Teglværksmuseet

Den tidligere smedje på Skærum Mølle fra 1875 rummer i dag et lille teglværksmuseum. Det var i denne ydmyge bygning at den daværende ejer Niels Villemoes i slutningen af det 19. århundrede udfoldede sit opfindertalent sammen med montøren Peder Thrige. Her skabte de bl.a. nye maskiner til teglværket og landbruget, og de lavede også et elværk i samarbejde med professor La Cour fra Askov Højskole.

Skærum Mølle observatorium

Foto:Geopark Vestjylland

Huset til Sten og Stjerner

Huset til Sten og Stjerner er designet af den verdensberømte kunstner og geolog Per Kirkeby og opført i 1996 på stedet, hvor det gamle teglværk stod. Per Kirkeby har udover dette hus også skabt flere andre teglstensskulpturer rundt omkring i verden. Huset rummer en samling af sten og mineraler samt en række bøger og afhandlinger, som er doneret af amatørgeologen Carlo Møller fra Holstebro. Huset rummer desuden mulighed for etablering af et observatorium. Der laves forskellige arrangementer såsom foredrag og kurser med eksperter indenfor geologi og astronomi, og en gang om måneden er der stjerneobservation. Astronomen PhD Lars Petersen er tilknyttet til centeret.

Den Gamle Brugs

Udstillingen er lavet i Skærum Mølles gamle hønsehus og gengiver en brugsforening fra de tidlige dage af andelsbevægelsen i 1910-15. Der er vist inventar og varer fra tiden, som er indsamlet fra forskellige butikker primært i Vestjylland. Der er bl.a. træsko, skrå-tobak, erstatningskaffe, sæbe, kaffekander, søm, rationeringsmærker fra krigen, sildetønder og kasseapparat.

Den Historiske skov

I 2009 plantede Naturstyrelsen en mindre historisk skov på et areal ved siden af Skærum Mølle med det formål at vise udviklingen af skov i Danmark efter den sidste istid. Skoven er inddelt i 5 afdelinger, som viser:

I: Birke & fyrretid (9000-8000 f.Kr.). Her vokser birk og skovfyr.
II: Hasseltid (8000 – 6000 f.Kr.). Her vokser hassel under asp, birk og skovfyr.
III: Ældre lindetid (6000 – 4000 f.Kr.). Her vokser lind, eg, elm, el, birk, skovfyr.
IV: Yngre lindetid (4000-1000 f.Kr.). Her vokser ask, lind, eg, elm, el, birk, skovfyr.
V: Bøgetid (1000 f.kr – 200 ef.Kr.). Her vokser bøg, ask, lind, eg, el, birk, skovfyr og rødgran.

Samarbejde med Geopark Vestjylland

Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle og Geopark Vestjylland gennemførte i 2016 et geologisk seminar med forelæsninger over tre eftermiddage med temaer omhandlende forbindelsen mellem geologi og kulturhistorie. I samarbejde med Naturpark Nissum Fjord arbejdes der endvidere på at skabe et fælles velkomstcenter på Skærum Mølle.