Bovbjerg fyr

Bovbjerg Fyr

Foto: Bovbjerg fyr

Over døren til tårnet står årstallet 1877. Da lyste fyret første gang som et af de første fyrtårne på Jyllands vestkyst til advarsel for skibsfarten om den farlige kyst.

Over døren til tårnet står årstallet 1877. Da lyste fyret første gang som et af de første fyrtårne på Jyllands vestkyst til advarsel for skibsfarten om den farlige kyst. 

Selve tårnet er 26 m højt, og med den høje beliggenhed (41 m.o.h.) har det en flammehøjde på 62 m, og lyset kan ved god sigtbarhed ses i 16 sømils afstand.

Kulturkanalen - Bovbjerg Fyr

Kulturkanalen om Bovbjerg Fyr

Foto: Kulturkanalen

Kulturhistorisk værdi

Bovbjerg Fyr  er et eksempel på, hvordan strandinger førhen var et hyppigt fænomen ved kysterne, og hvordan man igennem tiden har forsøgt at afværge dem.