Lemvig Museum haven

Lemvig Museum

Foto: Lemvig Museum

Lemvig Museum har mange forskellige fortællinger om livet i Lemvig og omegn fra historisk tid. Ligeledes er der flere indgange til viden om Geopark Vestjylland gennem Lemvig Museum.

Oldtidsudstillingen begynder lige efter Istiden og slutter i Nutiden, selv om hovedvægten ligger på det man kalder Oldtiden, nemlig Stenalder, Bronzealder og Jernalder. Udstillingen er lavet i samarbejde med en 4. klasse fra Christinelystskolen i Lemvig. Udstillingen rummer også en række fine fund fra Lemvigegnen, blandt andet fra stenalderbopladser på Vinkelhage og Gjellerodde med knogler af de dyr, som jægerne og fiskerne fik fat på langs Limfjordens kyst.

Der er også flere lokale kunstnere præsenteret på museet. Digteren og astronomen Thøger Larsens arbejdsværelse fortæller historien om en mand med stort videbegær. I museets have kan man se en fin samling skulpturer af billedhuggeren Torvald Westergaard. Museet har også en god samling malerier og tegninger af den lokale maler Niels Bjerre. Det var ham der inviterede maleren Jens Søndergaard til Bovbjerg.

Lær mere om Lemvigs historie eller gå en tur på Planetstien.