Ravhuset i Thyborøn

Ravhuset

Foto: Ravhuset i Thyborøn

Samlingen i Ravhuset i Thyborøn er grundlagt af Rav Aage, som både var en ivrig samler af rav og en beslutsom forkæmper for en natur uden forurening. 

Bjarne Hansen, som er Rav Aages søn, har lige som sin fader, åbnet op for besøgende til sin hobby ravsliberi. Udstilling rummer både sin egen og Rav Ages samling af unikke ravstykker, som de har fundet ved Vesterhavet.

Ravet er unikt både med hensyn til alder, størrelse og form. Der er forskellige typer, farver og glød, samt dets udstråling og varme.

Rav dannes af harpiks som kommer under stort tryk, og man kan i sammensætningen måle på iltindholdet, der har været i den periode ravet blev dannet og nogle gange se forhistoriske insekter i ravstykket.

I forbindelse med museet er der et lille ravsliberi, hvor man kan følge med i, hvordan man former et unik smykke.

Adresse
Ravhuset ved Bjarne Hansen
Vesterhavsgade 5
7680 Thyborøn

Telefon
+45 3211 9527

Email
bonniehanse...

Web
www.ravhuset-thyborøn.dk