Geopark Vestjylland - formidling

Foto:Henrik Winther Krogh

Viden og forskning

Med Geopark Vestjylland vil vi gerne bidrage til at skabe en forståelse af sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid

Temaet Landskabet beskriver således, hvordan landskabet i geoparkens område er blevet skabt af is, vand og vind. Der er en gennemgang af 48 geosites, der er særlige steder, som danner grundlag for geoparkens udpegning.

Under temaet Historie bliver der givet en række eksempler på, hvordan mennesker har bosat og ernæret sig på egnen i med og modspil med landskabet, klimaet og naturen.

Både mennesker og geologi har haft stor betydning for udviklingen af den meget varierede og flotte natur i geoparken og naturen rummer også sine egne landskabsarkitekter. Det findes der en række fortællinger om under temaet Natur

Vores viden om og forståelse af geoparken bliver større i takt med, at der forskes i en lang række emner, og under temaet Forskning vil vi løbende beskrive en række tiltag indenfor dette felt og præsentere resultater fra forskningen.