Bovbjerg Klint Geologi

Forskning

Foto: Geopark Vestjylland

Geopark Vestjyllands istidslandskaber og aflejringer har været genstand for geologiske undersøgelser i mere end et århundrede.

Allerede i begyndelsen af det 20. århundrede præsenterede statsgeolog Niels Viggo Ussing en meget omfattende analyse af landskaberne i geopark området. Han var fortaler for, at landskaberne var istidslandskaber og identificerede blandt andet hovedopholdslinjen som en markeret grænse i landskabet mellem bakkede istidslandskaber og de flade udvaskede sletter.

Siden er den begrebsmæssige model for istidslandskabet blevet diskuteret og udfordret, men den forbliver rygraden i vores nutidige forståelse. Variationen i de glaciale landskabsformer og aflejringer fremgår i en pædagogisk form, og på en international skala er Geopark Vestjylland blandt de bedste steder til at studere den skandinaviske iskappes påvirkning af landskabets udvikling.

Forskningssamarbejder

I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen til UNESCO har Geopark Vestjylland indgået et samarbejde med Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet om konkret bistand til udarbejdelse af ansøgningen, samt en overordnet 5-årig samarbejdsaftale om at understøtte forskningsindsats, undervisning og kommunikation.

Geoparken vil udover geologiske forskningsemner også være ramme om en lang række andre forskningsprojekter med relevans for geoparkens udvikling. En række af disse vil løbende blive beskrevet her på siden.