Jegindø Havn fiskeri

Limfjordens Havne

Ph.d. projektet ’Limfjordens Kystlandskaber’ omhandler Limfjordshavnenes fysiske omdannelse og havnenes indbyrdes relationer samt potentialer for brugen af fjorden i byen og af de besøgende.