Jegindø Havn fiskeri

Limfjordens Havne

Foto: Geopark Vestjylland

Ph.d. projektet ’Limfjordens Kystlandskaber’ omhandler Limfjordshavnenes fysiske omdannelse og havnenes indbyrdes relationer samt potentialer for brugen af fjorden i byen og af de besøgende.

I opstartfasen har fokus været på at danne overblik over eksisterende tiltag og netværk omkring Limfjorden, definere det teoretiske felt for projektet samt definere problemfelt og forskningsspørgsmål, metodeudvikle, planlægge og udføre registreringsopgaver på de 10 udvalgte havne og udføre de første eksperimenter i forskningseksperimentet.

Limfjordsregionen er under forandring og Limfjordshavnene omdannes fra industrihavne til nye byområder ved vandet. Fra at være livskilde og udgangspunkt for fjordbyernes placering og udvikling ændrer Limfjordens havne nu funktion og betydning.

De nye byområder på de centrale havnearealer bebygges nu flere steder med boliger, kontorer og rekreative områder, der i mange tilfælde i form og funktion minder om andre af byens områder og blot har fjorden som kulisse.

Vandet i Limfjorden er ikke længere en vigtig transportåre for gods, men får ny betydning for byerne. Limfjordens vande samler og adskiller; det er en barriere, man skal overvinde men også en samlet identitet, der bygger på en fælles historie.

I diskussionen af Limfjordshavnenes omdannelse er mødet mellem dette vand og landet afgørende og i projektet udfoldes disse elementers kompleksitet. Fra vandsiden indebærer dette en kvalificering af vandet som et dynamisk og forskelligartet element med særegne potentialer i mødet med kystlandskabet. Fra landsiden udfoldes havnelandskaberne som et flerartet kludetæppe af komponenter med indlejrede karaktertræk og potentialer.

Projektet har fokus på at undersøge strategierne for omdannelse af de industrielle kystlandskaber, og hvordan disse omdannelser bruger vandets nærhed og miljø samt havnenes stedslige kvaliteter.

PhD project af Postdoc Jacob Bjerre Mikkelsen, Aalborg University

Læs PhD-afhandlingen her