Gå til indhold

Geoparkens ryggrad udgøres af isens hovedopholdslinje, der strakte sig fra Bovbjerg i vest til Karup Å i øst og er et af de mest markante landskabselementer i Danmark. Mens isen rejste sig mod nord og øst, var landet isfrit mod vest og syd.

Kulturlandskabet er en bred betegnelse der dækker landskabsformer der, i større eller mindre grad er påvirket eller formet af mennesker.