GeoparkVestjylland
Landskabet Bovbjerg Klint

Landskabet i Geoparken

Geopark Vestjylland er en del af Danmark, hvor landskaberne er storladne og rigt varierede, hvor man kan opleve meget store dele af historien om det danske landskabs tilblivelse - det landskab, som istiderne efterlod. Hovedparten af de danske landskabstyper, der er udviklet efter istiden, er rigt repræsenterede.

 

Fra den barske vesterhavskyst til Limfjordens mangeartede kystlandskaber, over frodige morænelandskaber og sandede heder med plantager og store åbne vidder. Småbakkede landskaber veksler med store bakker.

Her er hedesletter og bakkeøer, tørre og våde landskaber - og så er her masser af strande: 50 km vesterhavsstrand og 168 km fjordstrande!

Rygraden i geoparken udgøres af isens hovedopholdslinje, der strakte sig fra Bovbjerg i vest til Karup Å i øst og er et af de mest markante landskabselementer i Danmark. Mens isen rejste sig mod nord og øst, var landet isfrit mod vest og syd.

Her på siden kan du læse meget mere om istidslandskabet og 48 særligt udvalgte steder - såkaldte geosites - der fortæller særlige træk af landskabets tilblivelse.