Rygraden i geoparken udgøres af isens hovedopholdslinje, der strakte sig fra Bovbjerg i vest til Karup Å i øst og er et af de mest markante landskabselementer i Danmark. Mens isen rejste sig mod nord og øst, var landet isfrit mod vest og syd.

Her på siden kan du læse meget mere om istidslandskabet og 48 særligt udvalgte steder - såkaldte geosites - der fortæller særlige træk af landskabets tilblivelse.