Gudum

Foto:LEMVIG.EU

Landskabet i Geoparken

Geopark Vestjylland er en del af Danmark, hvor landskaberne er storladne og rigt varierede, hvor man kan opleve meget store dele af historien om det danske landskabs tilblivelse - det landskab, som istiderne efterlod. Hovedparten af de danske landskabstyper, der er udviklet efter istiden, er rigt repræsenterede.

 

I geoparken er der over 200 km strand, der veksler mellem den barske vesterhavskyst og Limfjordens mange viger og strande.

Geoparkens ryggrad udgøres af isens hovedopholdslinje, der strakte sig fra Bovbjerg i vest til Karup Å i øst og er et af de mest markante landskabselementer i Danmark. Mens isen rejste sig mod nord og øst, var landet isfrit mod vest og syd.

Kulturlandskabet er en bred betegnelse der dækker landskabsformer der, i større eller mindre grad er påvirket eller formet af mennesker.