Jegindø Havn

Historie

Foto: Geopark Vestjylland

Isen har sat sig tydelige spor i landskabet og har været afgørende for, hvordan mennesker har bosat sig og skabt sig en tilværelse i hele geoparkens område.

Nongeologiske sites

Se en oversigt over besøgs steder her

Historiske kirker

Historiske klostre

Studedriften

Lokal egnshistorie

Den maritime kulturhistorie

Råstoffer

Kalkbrænderhistorierne

Kystsikring

Vikingetiden

Hovedgårde

Forsvarsværker

Historiske møller

Købsstader