Stubbergaard Kloster og Flynder sø

Historiske klostre

Foto: Geopark Vestjylland

I geoparken findes der rester af tre klostre, som har spillet en væsentlig rolle for egnen fra Middelalderen og frem til reformationen i 1536

Klostrene repræsenterede kirkens politiske magt of munkene og nonnerne havde kendskab til ny viden og teknikker, som straks blev udnyttet i praksis.

Det gjaldt bl.a. forbedret dyrkningsteknik, nye kulturplanter og avanceret havebrug. Alt dette kom mange andre end klostrene til gode, eftersom mange bønder arbejdede for munkene og nonnerne.

De fremmede munke medbragte også kendskab til lægekunsten. De anvendte lægende og helbredende urter, som man dyrkede i klosterhaven, og de forstod sig på sygdomme og deres behandling.