Gå til indhold
Høfder v/ Bovbjerg

N33 Høfderne ved Bovbjerg

Foto: Geopark Vestjylland

De stejle skrænter ved Bovbjerg og Ferring by er resultatet af århundreders kystnedbrydning. For at stoppe kysterosionen begyndte man i 1875 at bygge høfder vinkelret på kysten. Det blev begyndelsen på den danske kystbeskyttelse langs vestkysten.